Ik zoek een basisschool

Op school 59 werkt een team van 5 enthousiaste leerkrachten, een onderwijsassistent en een pedagogisch medewerker. Zij geven les aan 3 onderwijsgroepen, de onderbouw (groep 1/2), de middenbouw (groep 3/4/5) en de bovenbouw (groep 6,7,8). Daarnaast hebben we een peutergroep en een buitenschoolse opvang. Wij werken vanuit de kracht van een driejarige groep. Daarbij gaan we uit van verschillen -elk kind is uniek- en leren we in een positief pedagogisch klimaat van en met elkaar.