Sociale vaardigheden en veiligheid

Als kinderen met plezier naar school gaan, ontwikkelen ze zich beter. Kinderen moeten zich op school veilig en op hun gemak voelen.

Op School 59 werken wij met KiVa. KiVa is een preventief, schoolbreed programma gericht op het versterken van de sociale veiligheid en het tegengaan van pesten. KiVa is een schoolbrede aanpak; het programma bestaat uit een combinatie van interventies op schoolniveau, groepsniveau en individueel niveau.