Opvangvormen

Peuteropvang 
Binnen kindcentrum School59 bieden wij peuteropvang aan voor kinderen van 2 tot 4 jaar. Deze opvang biedt kinderen de kans om samen te spelen, te ontdekken en van elkaar te leren in een veilige en vertrouwde omgeving. Onze pedagogisch medewerkers zijn ervaren op het gebied van de verzorging en begeleiding van kinderen en zijn geschoold in de ontwikkeling van jonge kinderen. Het grote voordeel van de peuteropvang binnen ons kindcentrum is dat voor de peuters de stap naar de basisschool een hele natuurlijke weg zal zijn.  We werken met Uk en Puk, een landelijk ontwikkeld activiteitenprogramma voor baby’s en peuters. We organiseren voor peuters dagelijks ‘Peuterpret’, met activiteiten op het gebied van natuur, spel, muziek, gym, creatief, koken en meer!  

De peuteropvang is vier ochtenden in de week open, van 8.30 t/m 12.30 uur. Onze groepsruimtes zijn uitdagend en ontwikkelingsgericht vormgegeven. Er zijn daarvoor verschillende speelhoeken in de groepsruimten gecreëerd. Hier kunnen kinderen meedoen aan gerichte activiteiten en is er ruimte voor vrij spel. Daarnaast hebben alle locaties een aparte buitenruimte voor de kinderen. Elke dag spelen we buiten! Aan het einde van de ochtend eten de kinderen een broodje met de pedagogisch medewerker(s).  

Onze kijk op peuteropvang  
Ieder kind is uniek en heeft z’n eigen ritme nodig om zich plezierig te voelen en om zich te mogen ontwikkelen. We werken met vaste dagprogramma’s en rituelen, die voor herkenning en veiligheid zorgen. Peuters zijn nieuwsgierig om de wereld om zich heen te ontdekken en leren op deze leeftijd om samen te spelen.

Ons aanbod op Kindcentrum School 59
Op de peuteropvang werken wij met het Voor- en vroegschoolse educatie (VVE) programma Uk en Puk, een programma dat erop gericht is om kinderen spelenderwijs voor te bereiden op de basisschool. Het Uk en Puk activiteitenprogramma richt zich op meerdere ontwikkelingsgebieden. Het omvat de: 

·         Taalontwikkeling - ontwikkelen van de woordenschat en het stimuleren van de beginnende geletterdheid. 

·         Beginnende rekenvaardigheid - starten met leren tellen,  meten en de oriëntatie in ruimte en tijd. 

·         Motorische ontwikkeling – gericht op het ontwikkelen van de grove en de fijne motoriek.  

·         Sociaal-emotionele ontwikkeling - het stimuleren van zelfstandigheid, zelfvertrouwen en het samen spelen en werken. 


Meer informatie of aanmelden 
Bent u nieuwsgierig geworden? U bent te allen tijde welkom voor een vrijblijvende rondleiding op Kindcentrum School59. Voor meer informatie kunt u ook contact opnemen met de backoffice van CKC Drenthe kinderopvang, tel. 0592-409865 of via de directie van ons kindcentrum, telefoonnummer 0599-212321. Wilt u uw kind direct aanmelden? Dat kan. Ga daarvoor naar de pagina Aanmelden.

Buitenschoolse opvang  
Schoolgaande kinderen zijn van harte welkom bij ons op de Buitenschoolse opvang (BSO). Voor de kinderen van Kindcentrum School59 is de BSO eigenlijk een ‘Binnenschoolse’ opvang, met alle voordelen van dien. Op de BSO bieden we kinderen een vertrouwde en gezellige plek, om plezier te hebben en zich te ontwikkelen. Onze pedagogisch medewerkers verzorgen dagelijks voor- en na schooltijd allerlei leuke, uitdagende activiteiten. Voor schooltijd kunt u gebruik maken van de voorschoolse opvang (VSO) en na schooltijd van de na- of buitenschoolse opvang (NSO/BSO).  

Vrije tijd, lekker spelen en een gevarieerd activiteitenprogramma! 
Ieder kind is uniek en heeft z’n eigen behoeftes. Maar één ding staat bij ons voorop: als de schoolbel gaat, start voor de kinderen hun vrije tijd! Zonder te hoeven reizen naar een andere locatie, blijven de kinderen voor de BSO op Kindcentrum School59. Ons aanbod is erop gericht om kinderen van alle leeftijden uitdaging en plezier te bieden, zodat ze zich prettig voelen en zodat zij de middag op hun eigen manier kunnen invullen. Kinderen spelen op de groep met leeftijdsgenootjes en zijn op dezelfde plek als eventuele jongere broertjes/zusjes. Dat is makkelijk voor ouders/verzorgers en fijn voor de kinderen.  

Ons aanbod op Kindcentrum School59

 • Op schooldagen starten we op de BSO met een cracker en/of fruit en wat drinken.
 • De kinderen kunnen zo even bijkomen van de schooldag en kunnen hun verhaal kwijt.  
 • Kinderen kunnen zelf spelen met een vriendje, buitenspelen op het plein of meedoen aan één van de activiteiten.  
 • We werken met een dagelijks gevarieerd activiteitenaanbod, met activiteiten op het gebied van natuur, techniek, sport, spel, koken, creatief, muziek en drama.  
 • We maken gebruik van alle faciliteiten binnen het Kindcentrum (speellokaal, plein, en nog veel meer!)  
 •  Regelmatig organiseren we, in samenwerking met de verschillende verenigingen in Nieuw Buinen en omgeving, kennismakingen met sporten en andere leuke activiteiten.  
 • We stimuleren kinderen om na schooltijd iedere dag buiten te spelen; voor vrij spel of een gerichte activiteit. 


Op de BSO willen we het ouders zo makkelijk mogelijk maken om werk en gezinsleven te combineren. We bieden daarom verschillende extra services:  

 • Ontbijtservice, voor kinderen die vroeg op de VSO komen en graag bij ons een broodje eten   
 • Warme maaltijdservice, wanneer het voor uw kind(eren) wenselijk is om alvast op de BSO te eten  
 • Voor het brengen en halen naar sport/clubs bieden wij een haal- en brengservice, op de locaties waar we dit kunnen organiseren. Hiervan kan tijdens schoolweken gebruik gemaakt worden, na schooltijd tot uiterlijk 17.00 uur en binnen de plaats/wijk van de school.
 • Via een digitaal ouderportaal informeren wij ouders/verzorgers over de belevenissen van de kinderen op de BSO van ons Kindcentrum. 


Meer informatie of aanmelden 
Bent u nieuwsgierig geworden? U bent te allen tijde welkom voor een vrijblijvende rondleiding op Kindcentrum School59. Voor meer informatie kunt u ook contact opnemen met de backoffice van CKC Drenthe kinderopvang, tel. 0592-409865 of via de directie van ons kindcentrum via telefoonnummer 0599-212321. Wilt u uw kind direct aanmelden? Dat kan. Ga daarvoor naar de pagina Aanmelden.