Ouderraad

De ouderraad organiseert en ondersteunt bij  diverse activiteiten voor de kinderen van School 59. Namens het team zit Nelleke Vos in de OR. Namens de ouders zijn dat: Jannie van Rhee, Aaltsje Koudenburg, Myrna Dokter, Elske Daniëls en Monique Meijer.

De activiteiten worden bekostigd met het geld van de ouderbijdrage.

Het gaat dan om activiteiten, zoals het sinterklaasfeest, de kerstviering, het afscheid van groep 8 en de feestelijke ouderavond.