Leerlingenzorg

We vinden het belangrijk dat onze leerlingen goed begeleid worden en optimale aandacht krijgen. Om de ontwikkeling en vorderingen van ieder kind afzonderlijk goed te kunnen volgen, werken we met een leerlingvolgsysteem, waarin vorderingen van elk kind afzonderlijk bijgehouden worden. In de groepen 3 t/m 8 wordt twee keer per jaar een toetsweek gehouden. De volgende onderdelen komen dan aan de orde:
• Rekenen en wiskunde (groep 3 t/m 8)
• Begrijpend lezen (groep 5 t/m 8)
• Technisch lezen (groep 3 t/m 8)
• Spelling (groep 3 t/m 8)
• Voor de sociaal emotionele ontwikkeling nemen we twee keer per jaar een vragenlijst af bij de kinderen van groep 3 t/m 8.

De ontwikkeling van de kinderen in groep 1 en 2 wordt bijgehouden door de leerkracht door middel van observaties en wordt vastgelegd in het leerlingvolgsysteem behorende bij het Digikeuzebord. Voor groep 3 t/m 8 gebruiken we het gehele jaar door de toetsen uit onze lesmethoden. De toetsresultaten worden besproken en vastgelegd in ons leerlingvolgsysteem. Op al deze manieren krijgen we op tijd de juiste informatie om goed in te kunnen spelen op eventuele problemen. De kinderen van groep 1 t/m 8 krijgen twee keer per jaar een rapport mee naar huis. De kinderen in groep 1 ontvangen een aangepast rapport. Vanaf minimaal 4 maanden onderwijs ontvangen ze het "gewone" rapport. Het kan zijn dat een kind een periode extra aandacht krijgt van de leerkracht om een probleem te verminderen of op te lossen. Deze begeleiding leggen wij vast in een hulpplan, wat u ter ondertekening aangeboden wordt.

In de bijlage kunt u het ondersteuningsprofiel van School 59 vinden.