Missie en visie

School 59 is een Christelijke school. Het is een plek waar kinderen zich veilig voelen en waar in een plezierige en open sfeer met elkaar wordt gewerkt. Vanuit onze christelijke levensovertuiging en met de bijbel als inspiratiebron geven we als team vorm aan deze sfeer. Respect en verantwoordelijkheid voor elkaar en de wereld om ons heen vormen sleutelbegrippen. Onze school staat open voor alle kinderen van wie de ouders zich kunnen vinden in deze visie. In de praktijk streven we er naar:

• Elk kind een veilige en liefdevolle omgeving te bieden, waarin het gestimuleerd wordt zichzelf te ontplooien en waarin het onbekommerd zijn of haar plaats te midden van andere kinderen in kan nemen.
• Te werken vanuit de mogelijkheden van het kind.
• Het kind te leren dat een mens er ook moet zijn voor een ander, dichtbij en veraf.
• Het kind te leren de maatschappij en medemens open tegemoet te treden, zonder de last van vooroordelen, maar op basis van respect en acceptatie.