MR

De Medezeggenschapsraad is de directe gesprekspartner voor de directie. Ook brengt de MR advies uit aan het bestuur van CKC Drenthe. De oudergeleding wordt gekozen door de ouders van de school. De MR bestaat uit twee delen: de oudergeleding en de personeelsgeleding. Namens de ouders zitten Harm van Rhee en Jan Hofman in de MR. Namens het personeel zijn dat Jacqueline Wind en Ilse Kleefman. Zij komen een aantal keer per jaar bij elkaar. Ze bespreken allerlei zaken die te maken hebben met de organisatie op School 59.