Groepen

  Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag
Onderbouw
Groep 1/2
Juf Nelleke Juf Nelleke Juf Nelleke Meester Robert Meester Robert
Middenbouw
Groep 3/4/5
Juf Ann Juf  Ann Juf Gerja  Juf Gerja Juf Gerja
Bovenbouw
Groep 6/7/8
Meester Robert Juf Maren  Juf Maren Juf Maren juf Maren
Peuteropvang   Juf Elsbeth Juf Annemiek Juf Elsbeth  
Buitenschoolse opvang Juf Jiska Juf Elsbeth   Juf Elsbeth  

De waarnemend directeur van ons Kindcentrum is: Bea Hofsteenge. 
De zorg is tijdelijk in handen van Geertje Oosterman totdat de vacature is ingevuld . 

Juf Jiska werkt op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag als onderwijsassistent