Ons team

De directie van School 59
De directie van onze school is in handen van Tineke de Jager. Tineke is op maandag, woensdag en donderdag aanwezig.

De intern begeleider
De vacature voor de functie van intern begeleider is nog niet ingevuld. Geertje Oosterman blijft als intern begeleider bij ons werken totdat de vacature is ingevuld.

De pedagogisch medewerker
Elsbeth Smidt werkt als pedagogisch medewerker op de peuteropvang en de naschoolse opvang. Jiska Jansen is werkzaam als pedagogisch medewerker op de naschoolse opvang.

De leerkracht
Het team van School 59 bestaat uit 6 leerkrachten.

Onderwijsondersteunend personeel
Bij ons op school is Jiska Jansen werkzaam als onderwijsassistent. Zij ondersteunt de groepsleerkracht door met kleine groepjes kinderen te werken. Jiska is op maandag, dinsdag, woensdag en donderdag aanwezig.

Stageplaatsen onderwijs
Ieder jaar bieden wij studenten van het Noorderpoort college en van Stenden Hogeschool de mogelijkheid om bij ons stage te lopen. Wij bieden plaats aan zowel onderwijsassistent studenten als Pabo studenten.