Onderwijs op School 59

Op 6 maart 1903 kwamen 14 belanghebbenden bijeen om de mogelijkheden te bespreken om "Gereformeerd Schoolonderwijs" op te richten in Nieuw Buinen. In 1956 werd er besloten om een kleuterschool te stichten. Deze kleuterschool werd achter het schoolgebouw gebouwd en kreeg de naam "De Zonnehoek". In 1987 verlieten de kleuters "De Zonnehoek" en kregen alle kinderen in hetzelfde gebouw les.

 

Op school 59 werkt een team van 5 enthousiaste leerkrachten, een onderwijsassistent en een pedagogisch medewerker. Zij geven les aan 3 onderwijsgroepen, de onderbouw (groep 1/2), de middenbouw (groep 3/4/5) en de bovenbouw (groep 6,7,8). Daarnaast hebben we een peutergroep en een buitenschoolse opvang. Wij werken vanuit de kracht van een driejarige groep. Daarbij gaan we uit van verschillen -elk kind is uniek- en leren we in een positief pedagogisch klimaat van en met elkaar.