Mijn kind is leerling

Ziekmelden
Als uw kind ziek is of om andere redenen de school niet kan bezoeken, dan horen we dit graag telefonisch vóór aanvang van de lessen. Als een kind binnen een uur na aanvang van de lessen, zonder dat hiervan melding is gemaakt, niet aanwezig is, wordt contact met u opgenomen. We maken ons dan ongerust over het wegblijven van uw kind. Dagelijks wordt de aan- of afwezigheid van de kinderen geregistreerd.
Tel: 0599-212321

Verlof
Er zijn bijzondere omstandigheden waarvoor u extra verlof kunt aanvragen. Denk hierbij aan verhuizing, huwelijk, overlijden, etc. Hiervoor dient u voorafgaand contact op te nemen met de directeur. Zonder toestemming van de directeur en/of leerplichtambtenaar mag u geen verlof nemen. (Zie hierbij de link naar het verlofformulier.)

Vakanties onderwijs
Hieronder het vakantierooster voor dit schooljaar, inclusief de studiedagen waarop de kinderen vrij zijn.

Vakantie Eerste dag Laatste dag
Herfstvakantie 15 oktober 2022 23 oktober 2022
Kerstvakantie 24 december 2022 8 januari 2023
Voorjaarsvakantie 25 februari 2023 5 maart 2023
Pasen 2 april 2023 5 april 2023
Meivakantie 22 april 2023 7 mei 2023
Hemelvaart 18 mei 2023 21 mei 2023
Tweede Pinksterdag  29 mei 2023  
Zomervakantie 22 juli 2023: Let op de zomervakantie start op vrijdag! 3 september 2023


Op iedere vrijdagmiddag voor een vakantie, zijn de kinderen om 12.00 uur vrij.

Studiedagen
Het team heeft een studie dag op 5 juni 2023. De kinderen zijn deze dag vrij.