Mijn kind is leerling

Ziekmelden
Als uw kind ziek is of om andere redenen de school niet kan bezoeken, dan horen we dit graag telefonisch vóór aanvang van de lessen. Als een kind binnen een uur na aanvang van de lessen, zonder dat hiervan melding is gemaakt, niet aanwezig is, wordt contact met u opgenomen. We maken ons dan ongerust over het wegblijven van uw kind. Dagelijks wordt de aan- of afwezigheid van de kinderen geregistreerd.
Tel: 0599-212321

Verlof
Er zijn bijzondere omstandigheden waarvoor u extra verlof kunt aanvragen. Denk hierbij aan verhuizing, huwelijk, overlijden, etc. Hiervoor dient u voorafgaand contact op te nemen met de directeur. Zonder toestemming van de directeur en/of leerplichtambtenaar mag u geen verlof nemen. (Zie hierbij de link naar het verlofformulier.)

Vakanties onderwijs
Hieronder het vakantierooster voor dit schooljaar, inclusief de studiedagen waarop de kinderen vrij zijn.

Vakantie Eerste dag Laatste dag
Herfstvakantie 21 oktober 2023 29 oktober 2023
Kerstvakantie 22 december 2023 7 januari 2024
Voorjaarsvakantie 17 februari 2024 25 februari 2024
Pasen 31 maart 2024 1 april 2024
Meivakantie 27 april 2024 12 mei 2024
Hemelvaart 9 mei 2024 (valt in de meivakantie)  
Pinksteren 19 mei 2024 20 mei 2024
Zomervakantie 19 juli 2024 1 september 2024

 

 

Op de vrijdagmiddagen voor iedere vakantie en op 5 december zijn de kinderen om 12 uur vrij.  (20 oktober, 5 december, 16 februari, 26 april)

StudiedagenHet team heeft komend jaar studiedagen op 15 september, 10 november 22 december, 7 februari, 13 maart, 28 juni, 19 juli. De kinderen zijn deze dagen vrij.